Новини

Міністерство освіти і науки України

Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 

9-10 жовтня 2014 року в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відбудеться III Всеукраїнська Загребельнівська наукова конференція «Творчість Павла Загребельного в контексті української та світової літератури», присвячена 90-річчю від дня народження письменника.

Проблематика конференції

 1. Творчість П. Загребельного: діалог з історією і сучасністю.
 2. Україна і світ у прозі П. Загребельного.
 3. Художньо-естетичний дискурс творчості П. Загребельного.
 4. Гендерні константи в інтерпретації П. Загребельного.
 5. Творчість П. Загребельного у силовому полі української прози.
 6. Чуття слова як основа відкриття художнього світу у творах П. Загребельного.
 7. Твори П. Загребельного у координатах світової літератури.

Мови конференції – українська, російська.

В оргкомітет конференції до 30 травня 2014 року необхідно надіслати:

1) анкету-заявку на участь у конференції (зразок додається);

2) роздрукований текст статті та електронний варіант статті на диску

(для аспірантів – рекомендація наукового керівника до друку).

 

Матеріали доповідей, що містять необхідні структурні елементи, визначені Постановою ВАК України №7 – 05/1 від 15 січня 2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (див. Бюлетень ВАК України. – 2003. - №1) планується опублікувати у фаховому виданні «Таїни художнього тексту» до початку конференції. Редакційна колегія залишає за собою право рецензування та редагування текстів доповідей. Статті, оформлені не за вимогами, до розгляду не приймаються і не повертаються.

 

Фінансові умови:

 • Вартість однієї сторінки – 35 грн. Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.
 • Оргвнесок у сумі 70 грн. сплачується по приїзді.
 • Дорога й проживання – за рахунок учасників конференції.

 

Анкету-заявку і текст статті надсилати координатору конференції – кандидату філологічних наук Корніловій Катерині Олександрівні на адресу:49050, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра української літератури. Контактний телефон (056) 374 98 72, моб. (066) 175 16 99.

Просимо надсилати матеріали обсягом від 6 до 10 повних сторінок у такому оформленні:

- на аркушах формату А-4

- ім’я та прізвище автора вгорі справа, а зліва – вказати УДК;

- назва доповіді подається великими літерами посередині рядка; після через подвійний інтервал – анотації (українською, російською та англійською  мовами); обсяг анотацій (українською, російською – 500 знаків, англійською – 1500 знаків).

- далі подається основний текст через один рядок;

- шрифт Times New Roman, розмір 14 кеглів, інтервал міжрядковий 1; відступи: зліва –2,5 см, зверху і знизу – 2, справа –1 см;

- посилання у тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням номера в алфавітному порядку і сторінки [1; с. 48];

- через один рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат за зразком:

Список використаних джерел

 1. Мелетинский Е. Поэтика мифа / Е. Мелетинский. – М.: Наука, 1976. – 407 с.

 

На окремому аркуші подаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон).

Статті подавати в 2-х примірниках (роздрукований та електронний варіанти), електронний варіант надсилати на адресу кафедри kafedra_uul@i.ua. Аспіранти додають рецензію, підписану доктором наук.

Разом із матеріалами конференції просимо надіслати конверт з повною (заповненою) адресою та квитанцією про переказ грошей.

Гроші за публікацію перераховувати на картку Приватбанку 6762466005528193 Корніловій Катерині Олександрівні (прохання повідомити про факт переказу коштів).

 Телефон для довідок (з 9.00 до 16.00 в робочі дні):

(056) 374 98 72 ; +38 (066) 175-16-99

e-mail: kafedra_uul@i.ua


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.