№ 18 (2015)

ТАЇНИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (до проблеми поетики художнього тексту

Зміст

Статті

ХРЕЩЕНИЙ БАТЬКО ЖУРНАЛУ «СІЧЕСЛАВ» PDF
Леся Степовичка 5-10
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІМПЕРСЬКИХ МІФІВ У РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «Я, БОГДАН» PDF
В.Г. Даниленко 11-20
ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР У РОМАНІ «ЄВПРАКСІЯ» ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО PDF
Н.І. Заверталюк 20-36
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІУМУ В ПРОЗІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО КІНЦЯ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ PDF
К.О. Корнілова 36-41
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ В РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО» PDF
Н.П. Олійник, К.І. Скороход 41-49
СТРУКТУРОТВОРЧА МОДЕЛЬ РОКСОЛАНІЗМУ В РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «РОКСОЛАНА» PDF
О.Б. Онуфрієнко, І.К. Цюп’як 49-55
КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ МОТИВУ МОВЧАННЯ В ПОЕМІ ГРИГОРІЯ ЧУБАЯ «ГОВОРИТИ, МОВЧАТИ І ГОВОРИТИ ЗНОВУ» (У КОНТЕКСТІ АНТИКОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ 70-Х РР. ХХ СТ.) PDF
А.С. Алексєєва 55-63
ОБРАЗ ДІВЧИНКИ-ДИТИНИ ЯК ОДИН З ТИПІВ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-РЕАЛІСТІВ PDF
Бесараб О.М. 63-69
ЗАШИФРОВАНИЙ ЗМІСТ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК В.Ф. ОДОЄВСЬКОГО PDF
Т.М. Ворова 69-77
СУЧАСНА ТЕАТРАЛЬНА ПУБЛІЦИСТИКА УКРАЇНИ: АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ PDF
В.Л. Галацька 77-85
ПОЗА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОРТРЕТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ТЕКСТІ PDF
А.О. Галич 85-94
ЩОДЕННИК – МЕМУАРНИЙ ЖАНР PDF
О.А. Галич 94-104
РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОЇ ПРОЗИ ОСИПА МАКОВЕЯ PDF
О.В. Гонюк 104-110
ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА КНИГИ СЕРГІЯ ЖАДАНА «МЕСОПОТАМІЯ» PDF
О.В. Гонюк, Ю.О. Лаптєєва 110-116
ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В РОМАНАХ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «РОКСОЛАНА», «Я, БОГДАН» PDF
Т.В. Кедич 116-123
Проаналізовано індивідуально-авторські (трансформовані) фразеологічні одиниці, з’ясовано специфіку їхнього функціонування на сторінках історичної прози П. А. Загребельного («Роксолана», «Я, Богдан»). Розглянуто використані письменником оказіональні стійкі PDF
І.В. Кропивко 123-131
ТАНАТОЛОГИЯ ЛИРИКИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ PDF
В.В. Лобанова 131-137
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ РОМАНІСТИКИ ПРИДНІПРОВ'Я 1970-1980-х років. PDF
С.М. Мартинова 137-143
СВОЄРІДНІСТЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АЛЮЗІЙНОГО ОБРАЗУ В РОМАНІ «МІЖ ПЕКЛОМ І РАЄМ» ГАЛИНИ ТАРАСЮК PDF
Л.В. Мірошніченко 143-149
ОБРАЗ МИТЦЯ В КНИЗІ Н. ТУБАЛЬЦЕВОЇ ТА В. СТАРЧЕНКА «INCOGNITUS GOGOL» PDF
С.В. Нечипоренко 149-158
ТЕМПОРАЛЬНИЙ КОД ОПОЗИЦІЇ СВІТ – ЛЮДИНА В ПОЕЗІЇ МИХАЙЛА ОРЕСТА PDF
І.В. Пасько 158-169
ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО В ЦАРИНІ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
В.Ф. Подлєсна 169-179
ЕЛЕГІЯ У ТВОРЧОСТІ СВІТЛАНИ ЙОВЕНКО: ПОЕТИКА ОБРАЗІВ І МОТИВІВ PDF
І.В. Смаглій 179-186
ТЕМА ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ПРОЗІ 70-80-Х РОКІВ ХХ СТ. У PDF
А.В. Тараненко
ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ДЗЕРКАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ФЕМІНІСТИЧНОЇ КРИТИКИ: ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДУ PDF
О.В. Шаф 193-201


Телефон для довідок (з 9.00 до 16.00 в робочі дні):

(056) 374 98 72 ; +38 (066) 175-16-99

e-mail: kafedra_uul@i.ua


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.