«АДЖЕ ЖИТТЯ – ЦЕ НАЙПЕРШЕ ЛЮБОВ...»


I.V. Balybina

S.V. Sychova

Анотація


У бібліографічній розвідці на основі листів, щоденників, спогадів, літературознавчих матеріалів, окремих творів висвітлено деякі періоди особистого життя Олеся Гончара, розкрито тему любові, яку письменник філософськи осмислив на високому художньому рівні.

Ключові слова: листи, щоденники, спогади, юність, доля, любов, почуття

В библиографической разведке на материале писем, дневников, воспоминаний, литературоведческих исследований, отдельных произведений освещены некоторые периоды личной жизни Олеся Гончара, раскрыта тема любви, которую писатель философски осмыслил на высоком художественном уровне.

Ключевые слова: письма, дневники, воспоминания, юность, судьба, любовь, чувства

Several periods of Oles Honchar’s private life are elucidated in this bibliographical research based on letters, diaries, memories, literary studies, chosen works. The theme of love which the writer philosophically reflected at the high artistic level is studied.  

Key words: letters, diaries, memories, youth, fate, love, feelings

 

У літературі, як і в житті, все зрештою виникає з любові…

 О. Гончар

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Телефон для довідок (з 9.00 до 16.00 в робочі дні):

(056) 374 98 72 ; +38 (066) 175-16-99

e-mail: kafedra_uul@i.ua


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.