СВОЄРІДНІСТЬ ФОРМ ХРОНОТОПУ В РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО»


O.V. Goniuk

U(&).O. Lapteeva

Анотація


У статті на матеріалі роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» проаналізовано ключові хронотопічні образи твору, а також їхнє функціональне навантаження, з’ясовано особливості часо-просторової організації твору й визначено хронотопічну вісь, навколо якої й розгортаються події роману.

Ключові слова: хронотоп, образ, замкнений та відкритий простір, хронотопічна вісь роману, хронотоп порогу, часо-просторові координати образу.

В статье на материале романа Лины Костенко «Записки украинского самашедшего» проанализированы ключевые хронотопические образы произведения, а также их функциональная нагрузка, выясняются особенности временно-пространственной организации произведения и определена хронотопическая ось, вокруг которой и разворачиваются события романа.

Ключевые слова: хронотоп, образ, замкнутое и открытое пространство, хронотопическая ось романа, хронотоп порога, временно-пространственные координаты образа.

This article on the material of the novel «Notes by Ukrainian Madman» by Lina Kostenko analyses the main chronotopic images, their functional meaning. There were clarified features of time-spatial organization of this literary work and defined chronotopic axis around which the events of the novel unfold.

Key words: chronotop, image, closed and open space, chronotop of the threshold, temporal-spatial coordinates of the image.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Телефон для довідок (з 9.00 до 16.00 в робочі дні):

(056) 374 98 72 ; +38 (066) 175-16-99

e-mail: kafedra_uul@i.ua


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.