«…ВСЬОГО 700 ПРАВОК» (ОСТАННЄ АВТОРСЬКЕ ВІДРЕДАГУВАННЯ «СОБОРУ»)


N.I. Zavertaliuk

Анотація


У статті розглядається характер «остаточного» відредагування О. Гончаром роману «Собор», визначається його функціональність у розкритті ідейного змісту твору, розвитку конфлікту, зображенні соціуму.

Ключові слова: саморедагування, пафос, концептуальність, текст, конфлікт, дискурс, образ, епізод, деталь, сатира.

В статье рассматривается характер «окончательного» редактирования текста романа Олеся Гончара «Собор», определяется его функциональность в раскрытии идейного содержания произведения, развитии конфликта, изображении социума.

Ключевые слова: авторское редактирование, пафос, концептуальность, текст, конфликт, дискурс, образ, эпизод, деталь, сатира.

The article is devoted to the peculiarity of the “final” self-editing of novel “The Cathedral” by Oles Honchar; its functions in the reveal of ideas of the composition, in the development of conflict and the description of society are researched.   

Key words: self-editing, pathos, conceptuality, text, conflict, discourse, image, episode, detail, satire   


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Телефон для довідок (з 9.00 до 16.00 в робочі дні):

(056) 374 98 72 ; +38 (066) 175-16-99

e-mail: kafedra_uul@i.ua


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.