ЛІТЕРАТУРНА КЛАСИКА ЕПОХИ СОЦРЕАЛІЗМУ В ЕПІСТОЛЯРНИХ ОЦІНКАХ В. СТУСА (П. ТИЧИНА, М. РИЛЬСЬКИЙ, А. МАЛИШКО, О. ГОНЧАР)


N.A. Glushkovecka

Анотація


У статті на матеріалі епістолярної спадщини В. Стуса досліджуються літературно-критичні погляди поета на творчість класиків української літератури доби соцреалізму. Авторка виокремлює й аналізує літературознавчі оцінки доробку П. Тичини, М. Рильського, А. Малишка, О. Гончара.

Ключові слова: епістолярій, літературна критика, творчість, соціалістичний реалізм.

В статье на материале эпистолярного наследия В. Стуса исследуются літературно - критические взгляды поэта на творчество классиков украинской литературы эпохи соцреализма. Автор выделяет и анализирует литературоведческие оценки произведений П. Тычины, М. Рыльского, А. Малышко, О. Гончара.

Ключевые слова: эпистолярий, литературная критика, творчество, социалистический реализм.

In the article the specifity of V. Stus’s literary-critical views about works of the classics of Ukrainian literature of socialist realism are traced through the analysis of his epistolary heritage. The author distinguishes and analyses peculiar features of the poet’s vision of the works of P. Tychyna, M. Ryl’s’kyi, A. Malyshko, O. Honchar.

Key words: epistolary, literary criticism, creation, socialist realism.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Телефон для довідок (з 9.00 до 16.00 в робочі дні):

(056) 374 98 72 ; +38 (066) 175-16-99

e-mail: kafedra_uul@i.ua


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.